ความเป็นมา

บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด เริ่มต้นจากการร่วมทุนกับ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 เพื่อผลิตน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง น้ำผลไม้บรรจุขวด และเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้ำส้ม 25% น้ำเฉาก๊วย น้ำฟัก และน้ำทุเรียนเทศ

แบรนด์ GREEN MATE ของ บริษัท แสดงถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและความพึงพอใจของลูกค้า สายการผลิตปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและใช้มาตรฐาน HACCP เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

ไทซันฟู้ดส์ฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ทั้งใน Westren Europe และ Sounthest Asia เช่นสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ