ร่วมงานกับเรา

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้
4. มีความรู้กฎหมายด้านงานฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ด้านการบรรยาย
5. มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่่นๆได้
6. มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี

รายละเอียดงาน :
1. สำรวจและทบทวนความจำเป็นในการฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรมประจำปี
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมและประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
3. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรภายในได้แก่ปฐมนิเทศพนักงาน และหลักสูตรพื้นฐานอื่นๆ
4. ควบคุม KPI งานด้านการฝึกอบรม
5. บันทึกข้อมูลส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดทำรายงานฝึกอบรมประจำปี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี
6. ประกันชีวิตกลุ่ม
7. เบี้ยขยัน
8. วันหยุดประเพณี 14 วัน
9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-7317250
E-mail : tsunfoods@gmail.com

2. เจ้าหน้าที่บัญชี1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้
4. มีความรู้กฎหมายด้านงานฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ด้านการบรรยาย
5. มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่่นๆได้
6. มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี

รายละเอียดงาน :
1. สำรวจและทบทวนความจำเป็นในการฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรมประจำปี
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมและประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
3. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรภายในได้แก่ปฐมนิเทศพนักงาน และหลักสูตรพื้นฐานอื่นๆ
4. ควบคุม KPI งานด้านการฝึกอบรม
5. บันทึกข้อมูลส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดทำรายงานฝึกอบรมประจำปี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี
6. ประกันชีวิตกลุ่ม
7. เบี้ยขยัน
8. วันหยุดประเพณี 14 วัน
9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-7317250
E-mail : tsunfoods@gmail.com

3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้
4. มีความรู้กฎหมายด้านงานฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ด้านการบรรยาย
5. มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่่นๆได้
6. มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี

รายละเอียดงาน :
1. สำรวจและทบทวนความจำเป็นในการฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรมประจำปี
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมและประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
3. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรภายในได้แก่ปฐมนิเทศพนักงาน และหลักสูตรพื้นฐานอื่นๆ
4. ควบคุม KPI งานด้านการฝึกอบรม
5. บันทึกข้อมูลส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดทำรายงานฝึกอบรมประจำปี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี
6. ประกันชีวิตกลุ่ม
7. เบี้ยขยัน
8. วันหยุดประเพณี 14 วัน
9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-7317250
E-mail : tsunfoods@gmail.com

3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้
4. มีความรู้กฎหมายด้านงานฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ด้านการบรรยาย
5. มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่่นๆได้
6. มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี

รายละเอียดงาน :
1. สำรวจและทบทวนความจำเป็นในการฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรมประจำปี
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมและประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
3. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรภายในได้แก่ปฐมนิเทศพนักงาน และหลักสูตรพื้นฐานอื่นๆ
4. ควบคุม KPI งานด้านการฝึกอบรม
5. บันทึกข้อมูลส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดทำรายงานฝึกอบรมประจำปี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี
6. ประกันชีวิตกลุ่ม
7. เบี้ยขยัน
8. วันหยุดประเพณี 14 วัน
9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-7317250
E-mail : tsunfoods@gmail.com