โฮมมีเวเฟอร์ ไส้ครีมกลิ่นโตเกียวบานาน่า

บรรจุภัณฑ์ :
บรรจุซอง
ประเภทผลิตภัณฑ์ :
ขนมเวเฟอร์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
ขนมเวเฟอร์ไส้ครีมกลิ่นโตเกียวบานาน่า
ส่วนประกอบ :
-
ปริมาณ :
29 กรัม
ขนาด :
1 x 12 x 12
น้ำหนัก :
-
อายุผลิตภัณฑ์ :
1 ปี