Green Mate น้ำฟรุตพันซ์ 220 มล.

บรรจุภัณฑ์ :
บรรจุขวด
ประเภทผลิตภัณฑ์ :
น้ำผลไม้
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
น้ำผลไม้รสฟรุตพันซ์
ส่วนประกอบ :
-
ปริมาณ :
220 มล.
ขนาด :
1 x 4 x 12
น้ำหนัก :
-
อายุผลิตภัณฑ์ :
1 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง